نرم افزار ونوس شمال

by  

يک شرکت در حال گسترش که مجري چند پروژه سيستم خودکار تحت وب اداري بوده است.
خدمات ما تحت استاندارد هاي جهاني و با هزينه مناسب و با پشتيباني مطلوب در اختيارتان خواهد بود.
در اندازه هاي مختلف روشهايي کاربردي براي ارايه به شما در دسترس مي باشد.
J2EE و php,dotnet, از جمله تکنولوژيهايي هستند ، که مورد استفاده ما قرار مي گيرد

سیتم الکترونیکی پرداخت نرم افزار ونوس شمال

by  

به زودی نسخه تحت جاوا از این سیستم در دسترس خواهد بود.

Attachments:

1 3 4